Elin Hoff Brattberg

Organisationspsykolog och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet som utbildar och handleder inom elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling.

Presentation

Elin Hoff Brattberg är leg psykolog och som istället för terapisoffan har valt psykologin inom arbetslivet OCH skolans organisation. Hon hjälper medarbetare, ledare, grupper och organisationer att finna sina nycklar för professionell utveckling, lärande och beteendeförändring. Elin har drivit förändringsarbete på såväl strategisk som operativ nivå inom offentlig verksamhet.

Hon har ett stort engagemang och återkommande uppdrag inom elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling. Elin använder sig av vetenskaplig psykologisk teori och beprövad erfarenhet i kombination med praktiska övningar. Hennes drivkraft är att skapa ett hållbart arbetsliv, där människor mår bra OCH bidrar till fantastiska resultat tillsammans!

Den röda tråden i alla uppdrag är passionen för att hjälpa människor att utvecklas professionellt; oavsett om det handlar om studenter, medarbetare, ledare, grupper eller hela organisationer. Under sina 10 år som psykolog har hon på olika sätt arbetat med utveckling och lärande, genom handledning, grupputveckling, utbildningar, verksamhetsutveckling och ledarskapsstöd. Först som psykolog i förskola och skola. Sedan som organisationspsykolog i sina verksamheter Hoff Brattberg konsulttjänster och Elevhälsobyrån samt i sin roll som universitetsadjunkt inom arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet. Hon undervisar också inom rektorsutbildningen; rektorsprogrammet, samverkan för bästa skola, fortbildning för rektorer.

Elin är även certifierad användare av grupputvecklingsverktygen GDQ (Wheelan) och Team Pro (Söderfjäll).

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top