Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Presentation

Ivana Eklund är i grunden legitimerad gymnasielärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk och har alltid haft ett stort intresse för språk, lärande och digitala verktyg i undervisningen. Hon har arbetat i många år som ämneslärare på högstadiet men sedan 2007 är vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare hennes domän.

2017 började Ivana Eklund frilansa på heltid som föreläsare och utbildningskonsult. Hon har föreläst för lärare inom vuxenutbildning runt om i hela Sverige och även hållit föreläsningar i Norge, Finland och Danmark. För sin sfi-expertis brukar hon även anlitas av Skolverket.

Hon är författare/medförfattare till två böcker. Henens första bok heter Webbaserad alfabetisering (NoK, 2016) och handlar om digitala verktyg i undervisningen av nyanlända vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Andra boken, som hon är medförfattare till, är den betydligt bredare Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia Fortbildning, 2018). Här förklaras och belyses begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån ett vuxenutbildningsperspektiv och boken dels identifierar fallgropar i samband med digitaliseringen, dels presenterar vägvisare för digitaliseringsarbetet på skolan. Vidare medverkar Ivana i antologin Litteraciteter och flerspråkighet (red K Aldén & A Bigestans, Liber 2019) från Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet.

Läs mer på Ivana Eklunds hemsida: www.ivanaeklund.se

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top