Ivana Eklund

Föreläsare, utbildningskonsult, författare och legitimerad gymnasie- och SFI-lärare.

Presentation

Ivana Eklund är i grunden legitimerad gymnasielärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk och har alltid haft ett stort intresse för språk, lärande och digitala verktyg i undervisningen. Hon har arbetat i många år som ämneslärare på högstadiet men sedan 2007 är vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare hennes domän.

2017 började Ivana Eklund frilansa på heltid som föreläsare och utbildningskonsult. Hon har föreläst för lärare inom vuxenutbildning runt om i hela Sverige och även hållit föreläsningar i Norge, Finland och Danmark. För sin sfi-expertis brukar hon även anlitas av Skolverket.

Hon är författare/medförfattare till två böcker. Henens första bok heter Webbaserad alfabetisering (NoK, 2016) och handlar om digitala verktyg i undervisningen av nyanlända vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Andra boken, som hon är medförfattare till, är den betydligt bredare Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia Fortbildning, 2018). Här förklaras och belyses begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån ett vuxenutbildningsperspektiv och boken dels identifierar fallgropar i samband med digitaliseringen, dels presenterar vägvisare för digitaliseringsarbetet på skolan. Vidare medverkar Ivana i antologin Litteraciteter och flerspråkighet (red K Aldén & A Bigestans, Liber 2019) från Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet.

Läs mer på Ivana Eklunds hemsida: www.ivanaeklund.se

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun

Scroll to Top