John Steinberg

Fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap.

Presentation

Johns livstema är empowerment – alla hans böcker och föreläsningar har samma syfte, att ge pedagogerna underlag för samtal om pedagogik och egen utveckling och att känna att man kan påverka sina grupper.

Johns stora passion är undervisningskvalitet. Om skolan och pedagogiken ska utvecklas behöver pedagoger prata pedagogik och kvalitet med varandra. Just därför har John tillägnat sin karriär att ta fram material – böcker, videos, podcasts och sitt Fortbildningsbiblioteket för att underlättar samtal om pedagogik.

Johns specialitet är lärarledarskap, ledarskap i klassrummet och skolledarens och arbetslagsledarens pedagogiskt ledarskap.

Hemsidan: steinberg.se med Fortbildningsbiblioteket och hundratals underlag i text och video för pedagogfortbildning. Böckerna är främst utgivna hos gothiakompeten.se.

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top