John Steinberg

Fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor, författare till 55 böcker om inlärning och ledarskap.

Presentation

Johns livstema är empowerment – alla hans böcker och föreläsningar har samma syfte, att ge pedagogerna underlag för samtal om pedagogik och egen utveckling och att känna att man kan påverka sina grupper.

Johns stora passion är undervisningskvalitet. Om skolan och pedagogiken ska utvecklas behöver pedagoger prata pedagogik och kvalitet med varandra. Just därför har John tillägnat sin karriär att ta fram material – böcker, videos, podcasts och sitt Fortbildningsbiblioteket för att underlättar samtal om pedagogik.

Johns specialitet är lärarledarskap, ledarskap i klassrummet och skolledarens och arbetslagsledarens pedagogiskt ledarskap.

Hemsidan: steinberg.se med Fortbildningsbiblioteket och hundratals underlag i text och video för pedagogfortbildning. Böckerna är främst utgivna hos gothiakompeten.se.

Fler av Preparus utbildare

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Alexander Skytte

Idrottslärare, författare, autist.

Scroll to Top