Julia Andersson

Logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik.

Presentation

Julia är legitimerad logoped certifierad i It Takes Two to Talk®, The Hanen Program®, med vidareutbildningar inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkliga svårigheter. Hon har även fördjupat sig inom flerspråkighet samt tecken som stöd.

Julia har arbetat inom regionen med utredning av behandling av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 arbetar hon på en skola, med elever en-till-en men även i grupp och helklass. Utöver det håller Julia i uppskattade utbildningar och föreläsningar kring språkliga svårigheter och språkstärkande undervisningar samt ger kurser i tecken som stöd för anhöriga och personal i skola och förskola.

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top