Julia Andersson

Logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik.

Presentation

Julia är legitimerad logoped certifierad i It Takes Two to Talk®, The Hanen Program®, med vidareutbildningar inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkliga svårigheter. Hon har även fördjupat sig inom flerspråkighet samt tecken som stöd.

Julia har arbetat inom regionen med utredning av behandling av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 arbetar hon på en skola, med elever en-till-en men även i grupp och helklass. Utöver det håller Julia i uppskattade utbildningar och föreläsningar kring språkliga svårigheter och språkstärkande undervisningar samt ger kurser i tecken som stöd för anhöriga och personal i skola och förskola.

Fler av Preparus utbildare

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Alexander Skytte

Idrottslärare, författare, autist.

Scroll to Top