Julia Andersson

Logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik.

Presentation

Julia är legitimerad logoped certifierad i It Takes Two to Talk®, The Hanen Program®, med vidareutbildningar inom specialpedagogik inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkliga svårigheter. Hon har även fördjupat sig inom flerspråkighet samt tecken som stöd.

Julia har arbetat inom regionen med utredning av behandling av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 arbetar hon på en skola, med elever en-till-en men även i grupp och helklass. Utöver det håller Julia i uppskattade utbildningar och föreläsningar kring språkliga svårigheter och språkstärkande undervisningar samt ger kurser i tecken som stöd för anhöriga och personal i skola och förskola.

Fler av Preparus utbildare

Jennie Wilson

Legitimerad F-6-lärare, föreläsare, författare och utvecklingsledare inom skola och förskola.

Niclas Fohlin

Speciallärare & pedagogisk utvecklingsledare

Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Stefan Lindström

Legitimerad lärare med rätt att utbilda.

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Scroll to Top