Karin Nygårds

Digitaliseringsnörd, lärare, föreläsare, författare.

Presentation

Karin Nygårds gick ut lärarhögskolan 1998 och har den största delen av sitt yrkesverksamma tid jobbat på Kvarnbyskolan i Rinkeby, vilket har kommit att prägla hennes inställning till skola och undervisning. Hon insåg tidigt att ha 17 olika nationaliteter i klassen gör att individualisering är ett måste och hon älskar att leta nycklarna till varje elev. Kanske lite extra mycket de där som inte är så lätta att hitta fram till.

2012 gick hon en kurs i programmering och blev frälst. Hon började missionera om programmering i grundskolan och lyckades nå fram rätt bra. Det tog helt över hennes liv och under några år jobbade hon enbart med att skriva böcker, göra TV, radio och föreläsningar och webbutbildningar om programmering, internet och digital kompetens.

Idag jobbar Karin som läromedelsförfattare och kommunikatör för organisationer och företag med inriktning på digitalisering.

Fler av Preparus utbildare

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Alexander Skytte

Idrottslärare, författare, autist.

Scroll to Top