Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Presentation

Annelie Karlsson har lång erfarenhet av att arbeta specialpedagogiskt och har i hela sitt yrkesliv arbetat med barn, unga och vuxna med olika typer av stödbehov. Hon har en bakgrund som lärare, specialpedagog och rektor och har också arbetat med särskilt stöd och tillgänglighet på Chalmers tekniska högskola.

Sedan 2017 arbetar Annelie i sitt eget företag Funkkonsulten där hon föreläser, utbildar, handleder och skriver specialpedagogisk litteratur. Annelie arbetar också med kontinuerligt specialpedagogiskt stöd i flera förskolor och fritidshem.

”Förskolan – ett specialpedagogiskt perspektiv” – en serie förinspelade föreläsningar för förskolan

Nedanstående tre förinspelade föreläsningar för förskolan utgör en serie och kan antingen köpas fristående eller i paket med eller utan 30 minuters uppföljningsvideosamtal . Annelies rekommendation är i så fall att börja med “Funktionsförståelse i förskolan”.

Vid köp av alla tre förinspelade föreläsningarna får ni 3 för 2, dvs 10 000 kr inkl moms (11 000 kr inkl moms MED videosamtal)! Klicka här för att köpa hela paketet!

”Fritidshemmet – ett specialpedagogiskt perspektiv” – en serie förinspelade föreläsningar för fritidshemmet

Nedanstående fyra förinspelade föreläsningar för fritidshemmet utgör en serie och kan antingen köpas köpas fristående eller i paket med eller utan 30 minuters uppföljningsvideosamtal . Annelies rekommendation är i så fall att börja med “Funktionsförståelse på fritids”.

Vid köp av alla fyra förinspelade föreläsningarna får ni 4 för 3, dvs 14 000 kr inkl moms (15 000 kr inkl moms MED videosamtal)! Klicka här för att köpa hela paketet!

Dessa böcker är Annelie Karlsson författare till:
  • Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (2018), med Maria Bûhler och Terése Österholm
  • Autism och adhd i gymnasiet – tydliggörande pedagogik (2019), med David Edfelt, Ann Lindgren och Anna Sjölund
  • Specialpedagogik för fritids – en grundbok (2020)
  • När samhället är förälder – stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn (2021), med Jennie Linde
  • Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – ett specialpedagogiskt perspektiv (2021), med Lena W Henriksson, Ann Lindgren och David Edfelt

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top