Kunskapsklubbar

Annika och Marie är grundare av flera Kunskapsklubbar samt utbildare och föreläsare.

Presentation

Kunskapsklubbar består av Marie Eneqvist och Annika Faxander. De är grundare av Kunskapsklubbar (Matteklubben, IT-klubben och Språkklubben), utbildare och föreläsare.

Matematik är kul, precis som att dansa, spela gitarr eller fotboll! Så varför inte göra matematik till en fritidsaktivitet? Det var så Marie och Annika tänkte när de startade vår första kunskapsklubb 2014, Matteklubben. de visste genast att deras målgrupp är elever i den tidiga skolåldern och därför riktade de sig till landets fritidshem. Alla elever har rätt till en meningsfull tid på fritids, samtidigt vet de att situationen är ansträngd för många lärare i fritidshem med stora barngrupper, lite planeringstid och hög personalomsättning. Genom sina kreativa kunskapsklubbar hoppas de kunna lösa en del av skolans problem och göra skillnad.

Annika och Marie har båda en bakgrund inom svenskt näringsliv och de vet att kunskap är en viktig byggsten i ett samhälle. Om fler barn tidigt får upptäcka att matematik och it är spännande och roligt tror de att det leder till att Sverige kan fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land och bidra till en hållbar värld.

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top