Kunskapsklubbar

Annika och Marie är grundare av flera Kunskapsklubbar samt utbildare och föreläsare.

Presentation

Kunskapsklubbar består av Marie Eneqvist och Annika Faxander. De är grundare av Kunskapsklubbar (Matteklubben, IT-klubben och Språkklubben), utbildare och föreläsare.

Matematik är kul, precis som att dansa, spela gitarr eller fotboll! Så varför inte göra matematik till en fritidsaktivitet? Det var så Marie och Annika tänkte när de startade vår första kunskapsklubb 2014, Matteklubben. de visste genast att deras målgrupp är elever i den tidiga skolåldern och därför riktade de sig till landets fritidshem. Alla elever har rätt till en meningsfull tid på fritids, samtidigt vet de att situationen är ansträngd för många lärare i fritidshem med stora barngrupper, lite planeringstid och hög personalomsättning. Genom sina kreativa kunskapsklubbar hoppas de kunna lösa en del av skolans problem och göra skillnad.

Annika och Marie har båda en bakgrund inom svenskt näringsliv och de vet att kunskap är en viktig byggsten i ett samhälle. Om fler barn tidigt får upptäcka att matematik och it är spännande och roligt tror de att det leder till att Sverige kan fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land och bidra till en hållbar värld.

Fler av Preparus utbildare

Jennie Wilson

Legitimerad F-6-lärare, föreläsare, författare och utvecklingsledare inom skola och förskola.

Niclas Fohlin

Speciallärare & pedagogisk utvecklingsledare

Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Stefan Lindström

Legitimerad lärare med rätt att utbilda.

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Scroll to Top