Linda Mannila

Forskare, föreläsare och författare i gränslandet mellan lärande, teknik och samhällsutveckling.

Presentation

Linda Mannila kallar sig gärna stolt geek, men drivs av människans roll i och för teknikutvecklingen. Hon har över 20 års erfarenhet av arbete som forskare, föreläsare och författare i gränslandet mellan lärande, teknik och samhällsutveckling. Hon är docent i datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi i Finland och forskar vid Linköpings universitet. Hennes forskning är praktiknära och fokuserar på digital kompetens och AI-läskunnighet både ur ett lärar- och elevperspektiv.

Frågor kring digital likvärdighet och delaktighet ligger henne nära om hjärtat, och hon är en aktiv föreläsare och folkbildare. Hon deltar också aktivt i debatten kring skolans och samhällets digitalisering, och var inkallad som sakkunnig då digital kompetens skrevs in i läroplanerna i Sverige och Finland. Hon har skrivit flera böcker och är aktiv kolumnist. Förutom sin forskning driver hon företaget Digismart, inom vilket hon ordnar fortbildning, leder utvecklingsprojekt, gör utredningar och expertuppgifter på uppdrag av kommuner, statliga och privata organisationer samt universitet. Hon är även spelfantast och både designar och utbildar kring digitala escape rooms för bl.a. lärande.

År 2016 utsågs Linda till en av 120 finländare vars insats spelat en betydande roll för landets teknikutveckling. År 2018 utsågs hon till ”The Best Digital Changemaker” av European All Digital och år 2020 till Årets alumn vid Åbo Akademi. År 2021 fick hon det stora folkbildningspriset i Finland för sina insatser för utbildnings- inklusions- och jämlikhetsfrågor i det digitaliserade samhället och Guldäpplets jubileumsutmärkelse för sina perspektiv på digital teknik och kraften i programmering och skapande.

Linda på LinkedIn
“Why tech has become everybody’s business” TedX Vasa, september 2017
“Digital kompetens I Svenskfinland – nulägesanalys och goda modeller” (2021)
Att undervisa programmering i skolan – varför, vad och hur? (Studentlitteratur, 2017)
Att undervisa textbaserad programmering i skolan med Lars-Åke Nordén (Studentlitteratur, 2020)

Fler av Preparus utbildare

Peter-Jihde

Peter Jihde

Välkänd programledare och förkämpe för Beat Diabetes som sprider kunskap om diabetes.

Skarmavbild-2023-02-15-kl.-08.28.52

Lina Bengtsson

Skarmavbild-2023-02-13-kl.-18.37.20

Anna Rosenqvist

Lärare, författare och pedagogisk processledare på Foxway Education.

Linda Mannila Preparus

Linda Mannila

Forskare, föreläsare och författare i gränslandet mellan lärande, teknik och samhällsutveckling.

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Rulla till toppen