Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Presentation

Malins “why” – alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Malin brukar presentera sig själv som en stolt skolutvecklingsnörd som brinner för alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Lärande i en digitaliserad värld och ledarskapets roll i detta har intresserat Malin så länge hon kan minnas. För Malin handlar den digitala transformationen om att leda lärande, både organisationens lärande och människorna som verkar i den. Det kräver teamwork och distribuering av ledarskap ut i undervisningen. I det arbetet är vår egen syn på lärande, förståelse för den framtid eleverna går till mötes och kunskap om hur vi skapar en skola som möter alla elevers behov viktiga pusselbitar. Tillsammans är Malins nyckelord för att lyckas med lärande i en digitaliserad värld! 

Malin arbetar idag som processledare på Foxway Education vars vision är att göra det digitala livet enkelt. Malins specialområde och spetskompetens kretsar kring digital transformation och lärande organisation, men också om att leda lärande – både organisationens lärande och människorna i den. Hennes kunskap och kompetens har alltid ett tydligt avstamp i aktuell forskning, läroplaner och omvärldsbevakning.

Hon  har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att på olika nivåer leda utvecklingsprocesser som ska syfta till att alla barn och elever får bättre förutsättningar för att lyckas i sitt lärande. Möjligheten att arbeta på olika nivåer i styrkedjan har gjort att Malin har utvecklat en unik spetskompetens när det gäller att organisera och leda lärande och utvecklingsprocesser i en digitaliserad värld. Den kompetensen ledde 2019 till att Malin var en av tre finalister till det nationella priset Årets digitaliseringsledare. Hennes gedigna och uthålliga arbete med lärande i en digitaliserad värld ledde till att Malin år 2021 tilldelades Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för sitt arbete med att ta med hela styrkedjan på skolans digitala resa.

 Malin är även författare till de uppskattade böckerna Skolledare i en digitaliserad värld och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top