Frida Monsén

Legitimerad lärare, föreläsare, författare och specialist på digitalt lärande.

Presentation

Frida Monsén är i grunden lärare som numera arbetar som konceptutvecklare, pedagog, projektledare, entreprenör och digital kommunikatör med lärande och gamification som spetskompetens.

Att vandra in i ett klassrum och se barn som tittar ned i datorer, surfplattor och mobiltelefoner är ingen ovanlig syn. Men det kan tyckas skrämmande och ovant, eftersom att barnen inte lär sig enligt de traditionella metoderna. Fridas hjärtefråga handlar om hur skolan och lärande måste utvecklas i takt med digitaliseringen och på så sätt hitta nya kreativa vägar för inlärning och kreativitet.

Frida började sin karriär som lärare och har jobbat i flertal år på såväl kommunala som privata skolor. Hon har skrivit boken Digital kompetens i skolan och i klassrummet där hon bland annat förklarar vikten av att utveckla skolan i takt med digitaliseringen. Fridas föreläsningar förklarar hur skolan kan och bör använda sig av moderna metoder såsom gamification för att förbättra motivationen bland barnen. I dag ligger Frida Monsén bakom GamifyUs, nordens största konferens om gamification i arbetslivet och i skolan.

Efter det att Frida Monsén själv fascinerats och intresserat sig för onlinespel, eller gaming, så funderade hon över hur det skulle vara att implementera de psykologiska och mänskliga drivkrafterna som återfinns i spelen i skolan också. Hon har därefter experimenterat med gamification som verktyg i skolan för lärande och utveckling, något som har gett positiva resultat för barnens motivation och lärande.

Fler av Preparus utbildare

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Alexander Skytte

Idrottslärare, författare, autist.

Scroll to Top