Patricia Diaz

Doktorand på KTH inom skolans digitalisering, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare.

Presentation

Patricia Diaz är doktorand vid enheten för lärande, avdelningen digitalt lärande, på KTH. Inriktningen för hennes tjänst är att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning. Sedan 2017 har hon arbetat deltid som pedagogisk utvecklare på KTH, främst inom MOOC-teamet (edX) och i arbetsgruppen för digitala examinationer.

Hon är i grunden legitimerad gymnasielärare i engelska och spanska (examinerad 2010) och har alltid haft ett stort intresse för såväl språk, lärande och digitalisering. Under de senaste 10 åren har hon även föreläst frekvent runt om i hela Sverige och även flera vändor till Finland med utgångspunkt i sina böcker om hur man kan arbeta formativt och språkutvecklande med stöd av digitala verktyg. Patricia föreläser ofta på enskilda skolor och för hela kommuner och har även föreläst flera gånger på BETT, SETT, Bokmässan, Skolforum och på konferenser och tillställningar anordnade av tex Skolporten, Skolverket, Advania och Internetstiftelsen.

Hon har skrivit tre böcker om hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen – Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur 2012), Arbeta formativt med digitala verktyg (2014, reviderad 2019) och Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning  (2019). Hon har även skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (red Elza Dunkels och Simon Lindgren, 2014) och material till Skolverkets lärportal inom digitalisering.

Fler av Preparus utbildare

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Alexander Skytte

Idrottslärare, författare, autist.

Scroll to Top