Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Presentation

Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare för grundskola och gymnasium och har arbetat som lärare i över 15 år. De driver sedan 2019 Skolbyrån, ett företag med fokus på skolutveckling, elevhälsa och pedagogik. De skapar lärmaterial och läromedel, samt stöttar den pedagogiska processen ute på skolor eller företag på olika sätt. De har ett ben kvar i skolan där de undervisar och handleder med fokus på likvärdighet, hållbarhet och utveckling.

En hjärtefråga för Anna och Mia är att skapa motivation och struktur, för att varje elev ska lyckas så bra som möjligt. Arbetet med att främja närvaro kan ge ringar på vattnet till andra delar av utvecklingsarbete, och visa vägen till fungerande grupper, trivsel och trygghet.

Mia och Anna har i sin verksamhet stort fokus på språkets makt, och vikten av god kommunikation. Hur vi säger saker spelar roll, allt landar hos en mottagare. Anna och Mia har bland annat skrivit boken “Med sikte på skolnärvaro” (Bonnierförlagen Lära, 2020) samt språkstödjande läromedel och kurser för skolpersonal och företag.

Fler av Preparus utbildare

Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Stefan Lindström

Legitimerad lärare, IKT-pedagog och föreläsare.

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Scroll to Top