Susanne Kjällander

Fil. Dr i didaktik. Forskare, lektor och lärarutbildare på Stockholms universitet. Författare och föreläsare.

Presentation

Susanne Kjällander är 1-7 SV/SO-eng-lärare i grunden och har arbetat nästan 10 år som klasslärare på låg- och mellanstadiet. Hon disputerade på Stockholms Universitet 2011 med en avhandling om elevers lärande med internet i SO.

Hon har i 15 års tid forskat om elevers lärande i digitala lärmiljöer samt om pedagogers och rektorers didaktiska design med digitala verktyg. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten för förskolan, grundskolan och fritidshemmet och hon har skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund.

Hon är även vetenskaplig ledare för många forskningsprojekt om digitalisering i utbildning, såsom: AppKnapp, Plattan i mattan och DigiTaktik samt arbetar i flera forskningsprojekt om digitalisering i skolan: Programmeringens Didaktik och DigiMat.

Fler av Preparus utbildare

Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Stefan Lindström

Legitimerad lärare, IKT-pedagog och föreläsare.

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Scroll to Top