Susanne Kjällander

Fil. Dr i didaktik. Forskare, lektor och lärarutbildare på Stockholms universitet. Författare och föreläsare.

Presentation

Susanne Kjällander är 1-7 SV/SO-eng-lärare i grunden och har arbetat nästan 10 år som klasslärare på låg- och mellanstadiet. Hon disputerade på Stockholms Universitet 2011 med en avhandling om elevers lärande med internet i SO.

Hon har i 15 års tid forskat om elevers lärande i digitala lärmiljöer samt om pedagogers och rektorers didaktiska design med digitala verktyg. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten för förskolan, grundskolan och fritidshemmet och hon har skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund.

Hon är även vetenskaplig ledare för många forskningsprojekt om digitalisering i utbildning, såsom: AppKnapp, Plattan i mattan och DigiTaktik samt arbetar i flera forskningsprojekt om digitalisering i skolan: Programmeringens Didaktik och DigiMat.

Susanne mottog Guldäpplejuryns särskilda pris 2019 för att hon “i nära samspel med förskolans praktik bidragit till att lyfta fram frågorna kring det digitala i förskolan och visat på hur samspel mellan forskning och praktik kan bidra till utvecklingen”. 2021 tilldelades hon även Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för arbete kring barns och ungas digitala lek, skapande och lärande.

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund 1

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson Preparus

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top