Jennie Wilson

Legitimerad F-6-lärare, föreläsare, författare och utvecklingsledare inom skola och förskola.

Presentation

Jennie Wilson är F-6-lärare och har länge varit intresserad av att utveckla och förbättra undervisning. Tillsammans med tre kollegor skrev hon 2017 boken “Grundbok i kooperativt lärande” som påverkat elever och pedagoger i hela Sverige. Sedan 2018 jobbar hon med att stötta skolor och förskolor kring utvecklingsarbeten, där hon leder utbildningar, handleder och skapar material.

Utöver “Grundbok i kooperativt lärande” (Studentlitteratur, 2017) har hon även skrivit “Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan” (Studentlitteratur, 2018), “Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år” (Studentlitteratur, 2020), “Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap” (Studentlitteratur, 2021) och “Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan” (Studentlitteratur, 2021).

Hon driver även bloggen kooperativt.com

Fler av Preparus utbildare

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande på Foxway Education

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Lena Edlund

Leg. lärare i fritidshem, fd förskollärare och rektor, numera författare och föreläsare.

Annelie Karlsson

Specialpedagog och författare, legitimerad lärare, specialpedagog och rektor.

Erik Hall

Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun

Semira Vikström

Skolchef i Huddinge kommun. Tidigare rektor på Visättraskolan i Huddinge kommun.

Scroll to Top