• Föreläsningar av
    Malin Frykman
    Välj till uppföljningssamtal!
    Vad säger Lgr22 om digital kompetens och hur kan vi arbeta med digitala verktyg i skolan?

    Från: 7 500,00 kr ex. moms