Joanna Lundin

Legitimerad lärare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, föreläsare och författare.

Presentation

Joanna Lundin är legitimerad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Under många år arbetade hon som ämneslärare, främst på högstadiet. För 15 år sedan väcktes hennes intresse för frågor som rör NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, AST och Tourettes syndrom) genom att hon blev förälder till ett barn som diagnostiserades med dubbla diagnoser. Hans resa genom skolsystemet inspirerade henne att titta på och också arbeta för att förbättra och förfina sina metoder för att bättre möta de elever med NPF som hon mötte i sin skolvardag.

För att fylla på sin verktygslåda som lärare utbildade hon sig till coach och hon har också läst olika specialpedagogiska kurser med inriktning NPF. Med tiden har hennes intresse och engagemang kring frågor som rör NPF vidgats till att handla om tillgänglighet i ett större perspektiv, i skolan men också i samhället i stort.

Sedan 2018 arbetar hon heltid med sitt företag Skolkraft, i vilket hon utbildar och handleder skolpersonal i hela Sverige inom områden som NPF, tillgängligt lärande, ledarskap, fysisk lärmiljö mm. Parallellt med detta har hon skrivit två böcker: En skola som fungerar – för alla (2017, Studentlitteratur) och Ett lärande som fungerar – för alla (2020, Studentlitteratur.) Hon är övertygad om att grunden till utveckling i t ex lärande samt fysiskt och psykiskt mående bygger på ett tillgänglighetstänk där alla får vara med utifrån sina förutsättningar.

Sedan hösten 2022 fördelar hon sin tid som pedagogisk utvecklingsledare på Lärande förskolor och grundskolor och som verksamhetsutvecklare på Dibber Sverige.

Fler av Preparus utbildare

Peter-Jihde

Peter Jihde

Välkänd programledare och förkämpe för Beat Diabetes som sprider kunskap om diabetes.

Skarmavbild-2023-02-15-kl.-08.28.52

Lina Bengtsson

Skarmavbild-2023-02-13-kl.-18.37.20

Anna Rosenqvist

Lärare, författare och pedagogisk processledare på Foxway Education.

Linda Mannila Preparus

Linda Mannila

Forskare, föreläsare och författare i gränslandet mellan lärande, teknik och samhällsutveckling.

Malin Frykman

Malin Frykman

Processledare inom digitalisering och lärande

Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, chefshandledare, författare, tidigare skolöverläkare

Rulla till toppen