Helen Larsson

Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, lärare åk 1-7, IKT-pedagog.

Presentation

Helen är speciallärare och undervisar elever i grundsärskolan som läser ämnen. Hon har klassansvar för elever i de yngre åldrarna. Utöver sin lärartjänst, arbetar Helen även som IKT-pedagog på hela skolan, både för åk 1-6 på grundsärskolan och för åk F-6 på grundskolan.

Helen arbetar mycket digilogt, vilket innebär att hon använder både digitala och analoga arbetssätt och metoder i sin undervisning. Dessa olika arbetssätt är lika vanliga och naturliga i hennes digiloga klassrum och tillsammans skapar det en ypperlig grund för en tillgänglig lärmiljö. Just tillgänligg lärmiljö för alla elever är något Helen brinner starkt för och finns därför med som ett inslag i allas hennes föreläsningar.

Helen har föreläst och genomfört workshops för såväl de egna kollegorna på skolan samt för personal på andra skolor.

På Instagram delar Helen med sig av sin vardag i klassrummet under namnet mitt_digiloga_klassrum.

Kontakt: info@digilogtlarande.se

Fler av Preparus utbildare

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Sabina Hasselgren

Socialpedagog, föreläsare och coach med medlemstjänst för NPF-föräldrar.

Skolbyrån

Leg lärare åk 4-9 samt gymnasiet, författare, föreläsare och handledare inom skolutveckling och elevhälsa.

Sara Bruun

Föreläsare, författare, språklärare, skolutvecklingsledare.

Alexander Skytte

Idrottslärare, författare, autist.

Scroll to Top