Helen Larsson

Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, lärare åk 1-7, IKT-pedagog.

Presentation

Helen är speciallärare och undervisar elever i grundsärskolan som läser ämnen. Hon har klassansvar för elever i de yngre åldrarna. Utöver sin lärartjänst, arbetar Helen även som IKT-pedagog på hela skolan, både för åk 1-6 på grundsärskolan och för åk F-6 på grundskolan.

Helen arbetar mycket digilogt, vilket innebär att hon använder både digitala och analoga arbetssätt och metoder i sin undervisning. Dessa olika arbetssätt är lika vanliga och naturliga i hennes digiloga klassrum och tillsammans skapar det en ypperlig grund för en tillgänglig lärmiljö. Just tillgänligg lärmiljö för alla elever är något Helen brinner starkt för och finns därför med som ett inslag i allas hennes föreläsningar.

Helen har föreläst och genomfört workshops för såväl de egna kollegorna på skolan samt för personal på andra skolor.

På Instagram delar Helen med sig av sin vardag i klassrummet under namnet mitt_digiloga_klassrum.

Kontakt: info@digilogtlarande.se

Fler av Preparus utbildare

Jennie Wilson

Legitimerad F-6-lärare, föreläsare, författare och utvecklingsledare inom skola och förskola.

Niclas Fohlin

Speciallärare & pedagogisk utvecklingsledare

Mia Bäcklin

Leg. logoped & röstergonom. Utbildar & handleder i professionell röst- och talteknik och hållbar rösthälsa.

Stefan Lindström

Legitimerad lärare med rätt att utbilda.

Stojanka Drinic

Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Scroll to Top