20% rabatt fram till 31 augusti med koden sommar20

Flippad fortbildning

Med avstamp i tankarna om flipped classroom erbjuder vi dig Sveriges bästa plattform och sammanhang för modern och flexibel kompetensutveckling genom förinspelade föreläsningar och onlinekurser riktade mot skola/utbildning.

Så fungerar det

Såhär köper du våra
föreläsningar och onlinekurser!

Våra utbildare

Lär känna alla
utbildare på Preparus!

Flipped classroom

Vad innebär det och hur kan vi
dra nytta av det?

Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Gy • Vux
Hur digitala verktyg kan användas för att öka elevaktiviteten i undervisningen.
Från: 9 993,75 kr
Föreläsning av
Om att arbeta med läsning när språket inte räcker till.
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
SFI • Skolledare • Vux
Med fokus på vuxenpedagogik och vuxnas lärande.
Från: 9 993,75 kr
Kommande
Föreläsning av
SFI • Skolledare • Vux
Om strategier och kännetecken för individanpassning.
Föreläsning av
SFI • Vux
Om språkets roll för kunskapsinhämtning på Komvux.
Från: 11 243,75 kr
Föreläsning av
Inkludering på rätt sätt är skolutveckling och grund för god arbetsmiljö.  
Från: 10 618,75 kr
Föreläsning av
Om vilka syften visuellt stöd kan ha och hur man kan utforma olika former av visuella stöd.
Från: 8 118,75 kr
Föreläsning av
Om att forma en skola som bättre passar alla elever.
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
En föreläsning där Helen visar ett tänk om utveckling av digital undervisning.
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
Om hur vi kan göra för att skapa en kreativ och tillgänglig lärmiljö.
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Åk F-3 • Förskola • Gy • Vux
Inlärningens villkor har förändrats. Vad har det för konsekvenser?
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Gy • SFI • Vux
Hur digitala verktyg kan bidra till en språkutvecklande undervisning.
Från: 9 993,75 kr
Föreläsning av
Elevers, pedagogers och rektorers digitala kompetens – ett forskningsperspektiv.
Från: 11 868,75 kr
Föreläsning av
Hur kan vi gestalta framtidens lärmiljöer utifrån skollag, läroplan, forskning?
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Åk F-3 • Gy • Vux
Hur vi kan använda ett associativt lärande och inte bara ett hierarkiskt lärande.
Från: 9 368,75 kr
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Åk F-3 • Gy • Vux
Dessa tre ord behöver varje pedagog tänka på för att skapa förutsättningar för lärande
Från: 9 368,75 kr
Kommande
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Folkhögskola • Gy • SFI • Skolledare • Vux
Hur digitala verktyg kan stötta det formativa arbetet.
Föreläsning av
Lärarledarskap som helhet – elev, grupp, uppdrag, vårdnadshavare, kollegium…
Från: 11 868,75 kr
Föreläsning av
Om autism och adhd i skolan.
Från: 11 868,75 kr
Kommande
Föreläsning av
Om undervisning som “öppnar dörren” till mer aktiva och engagerade elever.
Kommande
Föreläsning av
Fortsätt utveckla din digitala undervisning med en bredare grund.
Kommande
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Åk F-3 • Fritidspedagoger • Gy • SFI • Vux
Varför ska man arbeta med escape room i undervisningen och hur gör man?
Kommande
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Gy • Vux
Studieteknik med digitala verktyg!
Kommande
Föreläsning av
Åk 4-6 • Åk 7-9 • Gy • Vux
Hur digitala verktyg kan användas inom ramen för språkundervisning (engelska och moderna språk).
Kommande
Föreläsning av
En föreläsning med fokus på digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö.
Scroll to Top