Det digiloga klassrummet

Teori och praktik från det digiloga klassrummet.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

Helen Larsson

Helen Larsson

Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning, lärare åk 1-7, IKT-pedagog.

Beskrivning

Förinspelad föreläsning med Helen Larsson

Vad innebär det att arbeta digilogt? Begreppet består av digitalt och analogt i en genomtänkt mix, men hur fungerar det i praktiken?

Här ges en kort bakgrund till förhållningssättet samt flera konkreta tips på hur det digiloga arbetssättet sker i undervisningen. Förhållningssättet har sin grund i Tydliggörande pedagogik och UDL, universell design för lärande, och handlar bla om att skapa en redan från början anpassad undervisning för att alla elever ska känna sig delaktiga och inkluderade. Efter den teoretiska delen ges flera konkreta exempel från min digiloga undervisning.

  • Digilog undervisning
  • Universell design för lärande, UDL
  • Visuellt stöd
  • Tydliggörande pedagogik
  • Anpassad grundpedagogik
  • Konkreta exempel från undervisningen

Till föreläsningen finns underlag med diskussionsfrågor som med fördel används i kollegiala samtal. I underlaget finns även förslag på plan för fortsatt kompetensutveckling.

30 minuters frågestund via videosamtal

Välj att lägga till 30 min videosamtal med Helen där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Från: 7 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

  • Föreläsning på 45 minuter med Helen Larssonom hur man kan jobba i ett digilogt klassrum.
  • Dokument med reflektions- och diskussionsfrågor.
  • Välj att lägga till 30 min videosamtal med Helen där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.
  • Personlig konsultation och/eller feedback ingår inte automatiskt. Välj att lägga till 30 min videosamtal med Helen där ni kan ställa frågor om föreläsningens innehåll. Max antal – 10 personer. Välj till detta under “Personligt videosamtal”.

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Scroll to Top