Framtidens lärmiljöer

Hur kan vi gestalta framtidens lärmiljöer utifrån skollag, läroplan, forskning?

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

Magnus Blixt

Leg lär, föreläsare, verksamhetsutvecklare, bloggare, twittrare med många olika uppdrag inom skolans värld.

Beskrivning

Grundade tankar – och tankespjärn – hur vi kan och bör utforma lärmiljöer utifrån en fungerande helhet, byggd på skollag, läroplan, vetenskap, beprövad och gjord erfarenhet?

  • Vad säger styrdokumenten egentligen?
  • Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt?
  • Hur kan vi sätta fokus på mötet mellan eleven, läraren och innehållet?
  • Hur kan vi utmana olika för-givet-taganden och finna den nödvändiga balansen?

Det är inga enkla frågor så det finns inga enkla svar – men ett och annat tankespjärn som gör valen något mer grundade bjuds det på i denna föreläsning. Magnus har gedigen erfarenhet att arbeta konkret med lärmiljö såväl i klassrum som övergripande.

7 500,00 kr ink. moms

  • Föreläsning 44 minuter med Magnus Blixt
  • Föreläsning, reflektions- och diskussionsfrågor
  • 15 minuters konsultation (mejla magnus@blixtgordon.se för att boka tid)

Du har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till din föreläsning. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Produkttyp: Föreläsning
Målgrupp: Åk 4-6 •  Åk 7-9 •  Åk F-3 •  Arkitekter •  Förskola •  Fritidspedagoger •  Gy •  Högskola/Universitet •  Skolfastighetsutvecklare •  Skolledare
Artikelnummer mb-f2 Kategori
Scroll to Top