Att handskas med “besvärliga” klasser och grupper

Hur man som ledare vänder en klass från oro till samarbete.

Stefan Hertz

Legitimerad lärare åk 4-9 i SO, certifierad förändringsledare och diplomerad coach.

Beskrivning

Föreläsningen ger verktyg att skapa ett positivt gruppklimat även i besvärliga klasser, genom att ge grundläggande kunskaper om hur roller skapas i grupper och grupprocesser samt pedagogiska verktyg som kan få en grupp/klass att dra åt samma håll. Föreläsningen är konkret, jordnära och innehåller många tankeväckande delar som kan användas på många områden inom både yrkeslivet som lärare och personal i skolan, men även på det privata planet.

Ur innehållet:

 • Vad som påverkar en grupp under ytan
 • Lärares, föräldrars och elevers konfliktstilar
 • Hur roller skapas och fördelas i en grupp
 • Hur ”jag-identiteten” bildas och hur den kan förstärkas
 • Med- och motkulturer i skolor och i klasser
 • Relationskapital – Hur det kan användas i praktiken
 • Konflikter – Hur de kan hanteras och användas i det dagliga arbetet
 • Att bygga en klass från grunden
 • Att sätta dagordningen
 • Praktiska, konkreta tips och idéer

Följande dokumentation och kartläggningsverktyg ingår i materialet:

 • Reflektionsfrågor samt instruktioner till analysbladen
 • Analysblad 1 av klassrumssituation i klass – används för att kartlägga klassen beteende och uppförande i klassrummet.
 • Analysblad 2 av klassrumssituation i klass – används för att kartlägga enskilda elevgruppers och elevers beteende och uppförande i klassrummet, för att hitta mönster.
 • Analysblad 3 över klassrumssituation för elever – används för att elever ska kunna ge sin bild av klassrumssituationen i sin
 • klass.
 • Analysblad 4 av klassrumssituation i klass används för att upptäcka mönster i förhållande till de regler och förväntningar undervisande lärare har på gruppen samt en utvärdering av utfallet.
 • Analysblad för lektionsförlopp
 • Elevdokument för ökad måluppfyllelse
 • Problemlösningsmodellen
 • Åhörarkopior

Är ni fler än 100 personer som vill ta del av föreläsningen? Kontakta oss för en offert!

Från: 12 500,00 kr ex. moms

Priset avser ett deltagarantal på max 50 personer. Är ni fler än så – mejla hej@preparus.se för offert!

 • Reflektionsfrågor samt instruktioner till analysbladen
 • Analysblad 1 av klassrumssituation i klass – används för att kartlägga klassen beteende och uppförande i klassrummet.
 • Analysblad 2 av klassrumssituation i klass – används för att kartlägga enskilda elevgruppers och elevers beteende och uppförande i klassrummet, för att hitta mönster.
 • Analysblad 3 över klassrumssituation för elever – används för att elever ska kunna ge sin bild av klassrumssituationen i sin
 • klass.
 • Analysblad 4 av klassrumssituation i klass används för att upptäcka mönster i förhållande till de regler och förväntningar undervisande lärare har på gruppen samt en utvärdering av utfallet.
 • Analysblad för lektionsförlopp
 • Elevdokument för ökad måluppfyllelse
 • Problemlösningsmodellen
 • Åhörarkopior

Ni har tillgång till föreläsningen i 1 vecka från valt startdatum.

När din order är lagd kommer du få en personlig länk till varje föreläsning du köpt. Du kan själv välja hur föreläsningen ska visas upp – antingen inför en större publik eller flippat genom att alla själva tittar på föreläsningen för att därefter ägna tiden tillsammans åt diskussion och reflektion baserat på de tillhörande frågorna. Föreläsningen kan visas obegränsat under den tid ni har tillgång.

Rulla till toppen